ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Τα περιστατικά του ιατρείου του οδοντιάτρου Παναγιώτη Μπακαλιού, στη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζονται επιτυχώς και αφορούν σε όλο το φάσμα της οδοντιατρικής. Ο οδοντίατρος – περιοδοντολόγος διαθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση, φροντίζοντας παράλληλα για τη συνεχή επιμόρφωσή του, ώστε να παρέχει οδοντιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου, με αγάπη για τον εκάστοτε ασθενή. Επιδίωξη του ιατρού είναι η ορθή διάγνωση, η συζήτηση εναλλακτικών σχεδίων θεραπείας και η παροχή εξατομικευμένης οδοντιατρικής θεραπείας, για όλα τα περιστατικά που αντιμετωπίζει. Η θεραπεία που παρέχεται είναι, πάντα, ανάλογη των αισθητικών και λειτουργικών προσδοκιών των ασθενών που τον εμπιστεύονται. Από το 1997, στο ιατρείο του παρέχεται όλο το φάσμα των οδοντιατρικών εργασιών, με εξειδίκευση στη θεραπεία -συντηρητική και χειρουργική- των παθήσεων των ούλων.

Σύντομα θα σας παρουσιάσουμε, ενδεικτικά, περιστατικά του ιατρείου που αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία.  
Ίσως, έτσι, έχετε τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε ένα οδοντιατρικό πρόβλημα ανάλογο του δικού σας.